Over ons

Contact

De Bibliotheek is van iedereen

De Bibliotheek is al lang niet meer de klassieke boeken-uitleen bieb van vroeger. Natuurlijk blijven er altijd kasten vol met boeken staan zoals vanouds. Er blijft een prachtige collectie waar je uren tussen kunt snuffelen, met uiteenlopende boeken waar je in weg kunt dromen, maar hiernaast is de Bibliotheek nog veel meer.

Het is een plek waar je mensen ontmoet en waar altijd iets te beleven valt. Waar alle inwoners van de gemeente - jong en oud - samenkomen en nieuwe dingen leren. Een plek waar je met kleine en grote hulpvragen terecht kunt. Een plek waar je even kunt ontsnappen aan de waan van de dag en altijd welkom bent; ook als je geen lid bent.

Vrijwilligers

Heb jij tijd én vind je het leuk om kinderen en volwassenen te helpen? Word dan vrijwilliger bij de Bibliotheek.

Medewerkers

Enthousiast over de Bibliotheek? Laten we kennismaken. Wie weet wordt jij wel onze nieuwe collega.

Bestuur en RvT

De Bibliotheek Tubbergen heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

Werken bij de Bibliotheek?

Als je op zoek bent naar een uitdagende en afwisselende baan, stage of vrijwilligerswerk, dan is werken in de Bibliotheek beslist iets voor jou! Je werkt voor een boeiende en sterk veranderende organisatie waar samenwerking, innovatie en resultaatgerichtheid centraal staan.

Bekijk onze vacatures

Onze Missie

De Bibliotheek is een laagdrempelige en publieke huiskamer die toegang geeft tot informatie, kennis en cultuur en daarmee alle mogelijkheden biedt voor ontdekken, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. De Bibliotheek vergroot en verrijkt je leefwereld en stelt iedereen in staat mee te doen in de samenleving. De Bibliotheek is een bepalende samenwerkings- en ketenpartner op het gebied van leesbevordering en leesmotivatie, digitale geletterdheid en (preventieve) bestrijding van laaggeletterdheid. 

Onze Visie

Een lees- en (digi)taalvaardige maatschappij waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dragen en aan deel kan nemen. Een samenleving waarin iedereen in staat gesteld wordt zich te ontwikkelen.
 

Onze kernwaarden

Toegankelijk

Wij zijn er voor iedereen en er mag geen enkele drempel zijn om bij ons binnen te komen en aansluiting te zoeken. Om dat te kunnen realiseren willen we onze doelgroepen kennen, aansluiten bij hun belangstelling en inspelen op hun vragen. Ons programma is pluriform zodat we niemand kunnen vergeten. We zullen initiatieven steunen, inspireren en uitnodigen om deel te nemen aan ons aanbod, als aanbieder of als gebruiker. Wij leggen verantwoording af voor wat we doen en zijn voortdurend uit op verbetering. Onze bibliotheek is als een huiskamer, je hoeft er niets maar je mag er zijn.

Verbindend

Wij willen bijdragen aan het verbinden van mensen. We doen dat door naar buiten te treden, door samen te werken met de inwoners en onze stakeholders. Wij helpen bij het ontwikkelen van culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten die betrokkenheid en wederzijdse verbondenheid stimuleren. We willen mensen laten ontmoeten zodat er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.


 

Betrouwbaar

We nemen de verantwoordelijkheid voor een gezonde en professionele bedrijfsvoering, het aanboren van nieuwe financiële bronnen en het onderhouden van een constructieve relatie met de Gemeente. We wegen risico’s en maken gewetensvolle keuzes voor activiteiten met maatschappelijke meerwaarde met als voorwaarde dat ze bijdragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen. We willen continuïteit bieden in ons aanbod.

Uitdagen

Wij willen inspireren, innoveren, stimuleren en faciliteren voor onze omgeving, voor elkaar en onszelf. In het uitdagen bevindt zich de prikkel om met durf naar voren te blijven bewegen. Wij vertrouwen op de energie die daarmee wordt opgewekt, in onze omgeving en in onszelf. Met maatschappelijk ondernemerschap bieden we een podium voor de initiatieven van onze inwoners. Door minder kaders op te werpen en vrije ruimte te creëren proberen we inspiratie en initiatieven aan te jagen.

Samen staan we sterk

De Bibliotheek Tubbergen werkt intensief samen met de Bibliotheek Borne, Dinkelland en Wierden. In de afgelopen jaren is een mooi samenwerkingsverband ontstaan, waarbij expertise en ervaringen actief met elkaar worden gedeeld. Vanuit het Kulturhus in Borne wordt het management en de directie van de samenwerkende bibliotheken verzorgd.

Financiële resultaten

Bekijk financiële resultaten