Auteursrecht

©Copyright de Bibliotheek Tubbergen. Alle rechten voorbehouden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, films, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij de Bibliotheek Tubbergen en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Tubbergen.