Taalhuis

Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties uit Tubbergen met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dan kan één op één met een taalcoach/taalmaatje of in kleine groepen tijdens het wekelijkse taalcafe. Wij richten ons op deelnemers met Nederlands als moedertaal (NT1) en op deelnemers met Nederlands als tweede taal (NT2).

Taalcoach/ Taalmaatje

Een taalcoach/ Taalmaatje helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij/zij wil leren, bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken of schrijven of hij/ zij heeft extra hulp nodig bij de inburgeringslessen of het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé

Het taalcafe gaan we binnenkort weer opstarten. Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in de bibliotheek waar bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. Kijk voor meer informatie over het Taalcafé bij onze Raad & Daad activiteiten.

Taalles ROC

Het ROC geeft taallessen aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Stapsgewijs leer je de Nederlandse taal en maatschappij kennen, door te spreken over alledaagse onderwerpen zoals eten, boodschappen doen en naar school gaan. Ook verbeter je middels digitale opdrachten je taalvaardigheid. Het accent in NT2 ligt op het zelfredzaam zijn in Nederland en hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Ook leer je de basis van de Nederlandse spelling en grammatica en doe je een rijke woordenschat op.

Vrijwilliger worden?

Het Taalhuis is een initiatief van de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen en Dinkelland, Stichting Lezen & Schrijven, ROC Twente en Stichting Bibliotheken Tubbergen. De taalondersteuning wordt uiteraard mede mogelijk gemaakt door de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Neem contact met ons op